وضعیت سفارش
کد سفارش موردنظر را وارد کرده و روی دکمۀ «نمایش وضعیت سفارش» کلیک کنید.
کد سفارش می‌بایست با شبیه به کد زیر باشد، کدهای اشتباه قابل بررسی نمی‌باشند و وضعیتی برای آن‌ها نمایش داده نمی‌شود.

86-07-11-045
xx-xx-xx-xxx

کد سفارش